WypadanieWlosow.com.pl

Ranking najlepszych preparatów na łysienie

UWAGA! Zalecamy kupowanie preparatów Procerin i Advecia na stronach polskich dystrybutorów. Otrzymujemy informacje, że na Allegro pojawiły się podrobione preparaty!
Jeśli masz pytania związane z łysieniem lub odnośnie prezentowanych produktów - skontaktuj się z nami!

Łysienie bliznowaciejące

Łysienie może być uwarunkowane genetycznie lub być wyrazem starzenia się bądź wynikiem miejscowej lub układowej choroby. Łysienie może być niebliznowaciejące lub bliznowaciejące, które jest wynikiem tworzenia się tkanki bliznowatej w miejscu stanu zapalnego lub uszkodzenia skóry.

Łysienie bliznowaciejące jest nieodwracalnym uszkodzeniem mieszków włosowych i należy do trwałych łysień nabytych lub wrodzonych. Łysienie bliznowaciejące owłosionej skóry głowy może być efektem zmian wrodzonych, przykładem, czego jest wrodzony niedorozwój skóry. To wyjątkowo rzadkie zaburzenie rozwojowe skóry może występować w zespołach innych wad rozwojowych. Najczęściej obserwowano jednocześnie wodogłowie, rozszczep kręgosłupa i podniebienia, zajęczą wargę, defekty w przegrodzie serca. Wrodzony niedorozwój skóry może występować w każdej okolicy ciała, w szczególności jednak na szczycie głowy. Zmiany goją się z pozostawieniem blizn i tym samym trwałym wyłysieniem.

Innymi przyczynami łysienia, któremu może towarzyszyć bliznowacenie są wrodzone znamiona wychodzące z przydatków skóry: gruczołów łojowych i potowych, a także z naczyń krwionośnych.

Należą do nich:
a) znamię łojowe
b) wrodzone naczyniaki krwionośne o charakterze jamistym
c) znamię naskórkowe

Kolejną przyczyną łysienia bliznowaciejącego może być rogowacenie mieszkowe kolczyste wyłysiejące. Jest to rzadkie schorzenie, w większości przypadków o charakterze dziedzicznym. Na skórze gładkiej, szczególnie w miejscach odsłoniętych powstają ogniska rogowacenia przymieszkowego. Czopy rogowe mają postać kolców. Podobne zmiany występują w zakresie brwi i rzęs. W obrębie skóry głowy, najczęściej na potylicy, pojawiają się ogniskowe wyłysienia spowodowane zanikiem bliznowatym. Skóra wykazuje znaczną suchość.

Odrębną grupę nabytych zmian typu łysienia bliznowaciejącego stanowią następstwa urazów. Są to czynniki:

a) mechaniczne
Może to być długo działające i często powtarzane pociąganie włosów lub nieznaczny ucisk, a także jednorazowy silny uraz.

b) fizyczne
Zaliczamy do nich promienie X, wysoką temperaturę ( oparzenia termiczne), niską temperaturę.

c) chemiczne
Do czynników tych zaliczamy substancje o stężeniu lub działaniu toksycznym oraz powodujące oparzenia chemiczne.

d) biologiczne
Czynniki biologiczne to zakażenia wirusowe, bakteryjne i grzybicze.

Leczeniem z wyboru w przypadku łysienia bliznowaciejącego będącego procesem nieodwracalnym jest leczenie chirurgiczne, które zależy od rozmiarów zmiany i umiejscowienia. Można zastosować różne metody: od prostego, jednoczasowego wycięcia i zamknięcia ubytku przez zbliżenie brzegów rany do stosowania różnego rodzaju płatów, a nawet wolnych przeszczepów skóry owłosionej. U dorosłych pacjentów można zaproponować transplantację włosów, a w przypadkach rozległego wyłysienia metodę przeszczepów dziurkowanych, natomiast u dzieci i młodzieży- metodę rozciągania skóry owłosionej głowy przy pomocy specjalnych ekspanderów ( „rozszerzacze tkankowe”). Znając przyczynę łysienia, można w początkowym okresie choroby, zahamować dalszy jej postęp poprzez włączenie odpowiedniego leczenia farmakologicznego.

Zobacz ranking najlepszych preparatów przeciw łysieniu